fbpx

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Kogut – prowadzący działalność FHU "KURSPORT" Robert Kogut, 33-300 Nowy Sącz ul. Brodowska 3, NIP 7342535647, Regon 491977540 oraz sklep internetowy: www.baseny-sauny.pl, będący podstroną dla strony głównej administratora: www.kursport.pl. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod nr tel.: (18) 442 84 89 lub kom. +48 519 514 101, bądź mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • przygotowania oferty w zakresie działalności firmy, zawarcia oraz realizacji umów z klientami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klientów, kontaktowania się z klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
  • świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży zamówionych produktów w sklepie internetowym – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
  • podatkowym i rachunkowym – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
  • egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);
  • wideorejestracji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO).
 3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  • osoby i podmioty upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych;
  • pracownicy i współpracownicy;
  • biuro rachunkowe;
  • kancelaria prawna;
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą oraz w przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 7 dni.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty, a w dalszym etapie zawarcia umowy. Niepodanie ich skutkowało będzie odmową złożenia oferty, bądź zawarcia umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych i w celach świadczenia usług przez sklep internetowy jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie, przez sklep internetowy, danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Sklep internetowy gromadzi pliki cookie. Korzystanie ze stron i aplikacji oznacza zgodę na ich używanie. W przypadku braku zgody na używanie plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji. FHU KURSPORT Robert Kogut używa ciasteczek w celu usprawnienia i przyspieszenia działania stron internetowych, aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań klienta oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nie jest identyfikowana tożsamość użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.